Villa Victoria

Loading Site ...

Utvrda – Turske kule

Turistički aranžmani Tučepi

Utvrda – Turske kule

Od kraja 15. do kraja 17. stoljeća područjem su vladali Turci. No, i poslije, tijekom mletačke vladavine u 18. stoljeću, zbog blizine granice s Osmanlijskim Carstvom, lokalno je stanovništvo živjelo u stalnoj nesigurnosti.

Od kraja 15. do kraja 17. stoljeća područjem su vladali Turci. No, i poslije, tijekom mletačke vladavine u 18. stoljeću, zbog blizine granice s Osmanlijskim Carstvom, lokalno je stanovništvo živjelo u stalnoj nesigurnosti. O tim burnim vremenima danas nam svjedoče ostaci utvrda, u narodu zvane turske kule. Sve tri kule nalaze se u Gornjim Tučepima. Šarića kula najbliža je planinskoj stijeni, nedaleko od lokaliteta crkvice Sv. Martina. Nalazi se na teško pristupačnoj izbačenoj stijeni u blizini Tolića kuća. Od njezinog četverokutnog oblika djelomice su sačuvani istočni i južni zid. Građena je od nepravilno klesanih komada kamena, pojačavana većim i pravilnijim kamenim blokovima. Uz kulu su ostaci obrambenih zidova. Iznad kule naziru se obrisi napuštenog naselja s kućama izvedenim u masivnom suhozidu, s oblikovanim ognjištima i otvorima te ostacima poda od uglačanih kamenih blokova.

Bušelića kula nalazi se na putu iz Sride Sela prema zaselku Knjezovim – Ostojićima. Kulom je upravljao junak iz turskih vremena harambaša Grgo Bušelić u 17. stoljeću. Također je smještena na uzdignutoj stijeni. Sačuvana je u četverokutnom obliku do visine prvog kata, građena kamenim blokovima.

Lalića kula nalazi se u Sridi Sela i najbolje je sačuvana. U sastavu je gospodarskih i stambenih objekata. Cijeli kompleks izvrstan je primjer tradicijskog graditeljstva.